Lorenco, tjetër frakturë në klavikulën e majtë » 1034585-16655240-640-360


Comments are closed.