Lajme Shqip Thursday, 15 December 2011 17:35

Prishtinë – Portali LajmeShqip.com kishte publikuar ekskluzivisht aktakuzën kundër ish-Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës me të cilën akuzohej për krim të organizuar. Krimet ekonomike të Policisë së Kosovës i kishte akuzuar ata se kanë kryer vepra penale të detyrimit, kanosjes, kontraktimit të fitimit joproporcional, shpërdorim të detyrës zyrtare, veprimtari të pandërgjegjshme ekonomike, shpërlarje parash dhe krim të organizuar.

Dosjen e plotë mund ta gjeni këtu, ndërsa kopjen e plotë të kallëzimit penal këtu.

Ndërsa sot, perms një komunikate për media, EULEX ka njoftuar se më 12 dhjetor 2011, një gjykatës i EULEX-it në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka marrë vendim me të cilin hedhen poshtë të gjitha akuzat kundër ish-Guvernatorit të Bakës Qendrore të Kosovës.

Gjykatësi i ka hedhur poshtë të gjitha pesë pikat e aktakuzës kundër Hashim Rexhepit, të cilat përfshinin veprat penale si: keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar, ushtrim i ndikimit dhe mashtrim.

Arsyetimi për hedhjen e disa pikave të akuzës u bazua në faktin se, megjithëse ish-Guvernatori i kishte ndërmarrë disa veprime jo të duhura, puna e tij nuk ishte e lidhur me shfrytëzimin e pushtetit apo autoritetit zyrtar, prandaj nuk ka mundur të kryhet keqpërdorimi i pozitës zyrtare.  Për pikat tjera, gjykatësi nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e bazuar se i pandehuri i ka
kryer veprat tjera penale të përmendura në aktakuzë.

Aktakuza është konfirmuar vetëm në lidhje me pikën 6 (keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar) kundër Ibish Mazrekut, pasi që kishte prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e bazuar se ai e ka kryer këtë vepër. (LajmeShqip.com)