Lajme Shqip Monday, 17 October 2011 14:49

Tiranë – E përditshmja tiranase, Shekulli, ka publikuar se prona e familjes së gjyqtarit Skerdilajd Konomi, e cila dyshohet se është edhe motivi i vrasjes, ka shkuar në gjyq për herë të dytë vetëm një javë përpara ekzekutimit mafioz.

Përfaqësuesit ligjor të familjes Toptani, njëherazi “pretendues” të të njëjtave prona Konomi fitoi në Gjykatën e Lartë, kanë paditur për të dytën herë Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, duke i kërkuar t’i njihen si prona të tyre 58.6 hektar tokë që ndodhen në zonën e Hamallajve dhe Sukthit të qarkut Durrës. Sipas kësaj padie, e cila mban nr.12935 të regjistruar më datë 2 Shtator 2011 pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë, nëntë trashëgimtarët e familjes Toptani kërkojnë që AKKP-ja të njohë të drejtën e pronës dhe t’i kompensohet pjesa e zënë që ndodhet në dy zonat kadastrale me nr.1925 dhe 3241 me një sipërfaqe prej 585.915 metër katror.

“Me padinë e dorëzuar në Gjykatë, nëntë trashëgimtarët e familjes Toptani kërkojnë nga togat e zeza që të detyrojnë AKKP-në e Tiranës që të nxjerr vendimin për njohjen e të drejtës së pronësisë për zonat e lira si dhe kthimin dhe kompensimin e pronës së zënë që ndodhet në Hamallaj, Bashkia Sukth me një sipërfaqe totale prej 585.915 metër katror”,- thuhet në objektin e padisë së përpiluar nga përfaqësuesit ligjor të familjes Toptani.

Sipas kësaj padie, kërkohet të njihet e drejta e pronës në nëntë parcela të ndryshme që ndodhen në zonën bregdetare të Durrësit. Kjo padi, pas hedhjes në short elektronik, ka përzgjedhur gjyqtaren Fatmira Hajdari si relatore të çështjes. Me marrjen në dorëzim të kësaj padie, gjyqtarja Hajdari kishte caktuar datën 7 Tetor 2011 ora 11:00 për shqyrtimin e seancës së parë, por, për shkak të ngarkesës së saj me masat e sigurisë, seanca e radhës është shtyrë për me datën 24 Tetor 2011 ora 11:00. Në këtë ditë pritet të paraqiten para gjyqtares Hajdari përfaqësuesit ligjore të nëntë paditësve të familjes Toptani dhe juristëve të zyrës së AKKP-së në Tiranë.

Sipërfaqja e pronës që pretendohet nga nëntë trashëgimtarët e familjes Toptani, sipas të dhënave të dosjes hetimore të organit të akuzës që tashmë po heton vrasjen e gjyqtarit Konomi, ndodhen në zonat ku Gjykata e Lartë është shprehur se i takojnë trashëgimtarëve të familjes së çifligarit Miltjadh Shallvarit, ku pjesë e trashëgimtarëve është edhe familja e gjyqtarit të ndjerë Konomi. Ndërkohë, po pranë kësaj Gjykate por me gjyqtar tjetër, trashëgimtarët e familjes Toptani kanë paditur në Korrik të 2011 AKKP-në e Tiranës, duke i kërkuar togave të zeza të detyroj këtë institucion që të shprehet me vendim ku i njeh si trashëgimtar paditësit për një sipërfaqe prej 275 hektarëve tokë.

Edhe kjo pronë, sipas vendimit të Gjykatës së Lartë ndodhet në zonën ku ndodhet prona e çifligarit Shallvari ku bënë pjesë edhe familja e gjyqtarit të ndjerë Konomi. Në seancën e fundit të shqyrtimit të kësaj çështje gjyqtari Arjan Aliaj dëgjoi pretendimet e paditësve dhe i dha kohë deri më 5 dhjetor 2011 juristëve të AKKP-së të përgatisin prapësimit e tyre, kundrejt paditësve.

Pronat e familjes Shallvari

1. Parcela me nr:22/2, zona kadastrale nr.1925, fshati Hamallaj, Bashkia Sukth, Durrës,volumi 4, faqe nr.18, me sipërfaqe 85.000 m2,shtet.

2. Parcela me nr:20/2, volumi nr.6, fq.104, lloji pyll, me sipërfaqe prej 202.200 m2, e ndodhur në zona kadastrale nr.1925, fshati Hamallaj, Bashkia Sukth, Durrës, shtet.

3. Parcela me nr.22/4 volumi4, faqja nr.20, lloji pyll, me sipërfaqe 6900 m2, zona kadastrale nr.1925, fshati Hamallaj, Bashkia Sukth, Durrës, shtet.

4. Parcela nr.2/1, e llojit tokë pa frutë, kënetë, zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, e lirë, me sipërfaqe prej 167.585 m2.

5. Parcela nr.2/2, e llojit pyll, zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, e lirë, me sipërfaqe prej 20.846 m2.

6. Parcela nr.232, e llojit kanal, e lirë, zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, me sipërfaqe prej 21120 m2.

7. Parcela nr.2/3, e llojit pyll, e lirë, zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, me sipërfaqe prej 30675 m2.

8. Parcela nr.3/1, e llojit pyll, e lirë, zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, me sipërfaqe prej 5320 m2.

9. Parcela me nr.1, e llojit pyll, e lirë, Zona kadastrale nr.3241 e Bashkisë Sukth, me sipërfaqe prej 46375 m2.

Historia e pronës nga viti 1919 e deri më sot

Sipas vendimit të Gjykatës së Lartë, historia e pronës së shumë lakmuar në bregdetin e Durrësit, njihej me emrin “Çifligu Rrushkull” ose “Çifligu i Ri” sipas hartës së vitit 1919, kur prona e çifligarit Miltjadh Shallvari ndodhet e vijëzuar. Mitjadh Shallvari rezulton se ka vdekur më 17 maj 1933, por, katër vjet para ndarjes nga jeta, konkretisht më 8 maj 1929, të gjithë këtë pasuri i lë me testament bashkëshortes Sllava Ljubica Maria Amalia Lampo. Ky testament u ekzekutua në vitin 1940, ku në zyrën e Hipotekës së Durrësit u depozitua një dokumente ku shtetasit Edita Shallvari, e bija e trashëgimlënësit Miltjadh Shallvari dhe Nikolo Shallvari, vëllai i trashëgimlënësit Miltjadh Shallvari, ku heqin dorë nga çdo e drejtë që mund t’u takojë për efekt trashëgimie mbi pronat që njiheshin si “Çfiligu i Rrushkullit” dhe “Çifligu i Ri”, duke i lënë ato në favor të shtetases Sllava Lubica Maria Amalia Lampo. Kjo ka qenë edhe koha kur bashkëshortja e Shallvarit u bë pronare e vetme e gjithë kësaj pasurie. Më datë 27 prill 1940, prona në fjalë iu dha kompanisë italiane (I.I.E.A) asokohe për një afat 99 vjet, por më 29 maj 1946, toka në fjalë u sekuestrua nga shteti shqiptar. Pikërisht tek ky vendim i sekuestrimit, sipas vendimit të Gjykatës së Lartë, më datë 5 tetor 2009 u bazua edhe kërkesa për të trashëguar pronën familja e gjyqtarit të Vlorës dhe trashëgimtarët e tjerë. Pra, duke pretenduar se toka i ishte marrë në 1946 nga shteti, tani duhej të kthehej. Konkretisht, me nr. transkriptimi 126, volumi 15, datë 29 maj 1946, prona ka kaluar në emër të shtetit, me kufizimet: Veri, Ali Bej Qoralliu, Faut bej Toptani, Zija bej Toptani, perëndim, deti, jug, lumi Erzen dhe lindje, Qanie Hanemi, Fuat bej Toptani. Prona në fjalë u konsiderua e konfiskuar në zbatim të ligjit 36, datë 14 janar 1945. Gjykata e Lartë, në përfundim të shqyrtimit vlerësoi se Gjykata e Durrësit kishte të drejtë, në vlerësimin e dhënies në përdorim të pronës tek kompania italiane, pasi nuk ka ndryshuar pronësia e tokës, ajo ka mbetur e trashëgimtares me testament.

VENDIMI I GJYKATËS SË LARTË

Pronat e Konomit

I njihet e drejta pronësisë trashëgimtarëve ligjorë mbi një sipërfaqe toke prej 158 hektar në fshatin Hamallaj Durrës

I njihet e drejta e pronësisë trashëgimtarëve ligjorë mbi një sipërfaqe toke prej rreth 165 hektar në fshatin Hamallaj Durrës

I njihet e drejta e pronësisë trashëgimtarëve ligjorë mbi një sipërfaqe toke prej 2229 hektar pronë në fshatin Rrushkull, Durrës.

Tokat që iu kthyen

U kthehet në natyrë një sipërfaqja e lirë prej 150 hektar e ndodhur në Hamallaj, Durrës

U kthehet në natyrë sipërfaqja e lirë prej rreth 151 hektar tokë të ndodhur në fshatin Hamallaj

U kthehet në natyrë sipërfaqja e lirë prej 826 hektar tokë e ndodhur brenda fshatit Rrushkull, Durrës

Tokat që u kompensohen

U kompensohet sipërfaqja e zënë prej 141 hektar tokë

U kompensohet sipërfaqja e zënë prej rreth 15 hektar tokë

U kompensohet sipërfaqja e zënë prej rreth 85 hektar

KUSH JANË PRETENDUESIT E KËSAJ PRONE NGA DY KRAHËT

Trashëgimtarët e Toptanëve

Abas Hamzaraj
Alma Struga (Toptani)
Azmi Toptani
Bihter Toptani
Jasemin Kosha (Mullaj)
Jusuf Hamzaraj
Merjeme Toptani
Mimoza Jero (Toptani)
Rezar Mullaj

Trashëgimtarët e Shallvarit

Ana Mitro (Veveçka)
Fotaq Konomi (babai i gjyqtarit)
Vasillaq Goxhomani
Eleni Mima
Polikseni Mima
Marjeta Mima.  (Shekulli)